TAFENSW

TAFE NEW SOUTH WALESAvustralya’da 100 yıldan fazla süredir hizmet vermekte olan açık adı Technical and Further Education olan, kısaca TAFE olarak bilinen eğitim kurumları ağı, tüm Avustralya’ya yayılmış, devlete ait ancak hizmet verme anlayışında özel ve özerk yapılanmayı sağlamış eğitim ağıdır.

 

Sydney’in başkenti olduğu New South Wales NSW eyaletinde, eyaletin her kesimine dağılmış yüzlerce kolej, bölgesel çapta 10 ayrı Enstitü merkez altında 120 kolej ile hizmet vermekte, bu kolejlerde yaklaşık 1200 alanda, sertifika, diploma veya ileri diploma düzeyinde 500 000 Avustralyalı ve uluslararası öğrencilere eğitim vermektedir.

Avustralya istihdam sektörünün can damarı olan TAFE Teknik ve İleri Eğitim Kurumlarının başarısı, sektörlerle yaptığı sıkı işbirliğine ve müfredatını sürekli olarak sektörlerin ihtıyacı doğrultusunda belirlemesine dayanmaktadır.

Bilişim Teknolojileri, İşletme ve Yönetim Bilimleri, Servis Endüstrileri, Ulaşım ve Lojistik

gibi alanlardan

Mekanik, Kaportacılık, Berberlik, Aşçılık, Elektrik, Kimya, Bilgisayar mühendisliğine kadar aklınıza gelebilecek her alanda eğitim sunan TAFE Teknik ve İleri Eğitim Kurumları sektörlerle yaptığı sıkı işbirliği sayesinde istihdam pazarında aynı zamanda güvenin de sembolüdür.

Federal ve Eyalet hükümetlerinin istihdam projelerinde etkili olarak kullandığı bir kurum olan TAFE , devlet kurumu olmakla birlikte her merkez birbiriyle koordineli olarak , ancak özerk şekilde kendi bütçelerini kendileri kontrol ederek, özel teşebbüs anlayışı ile hizmet verirler.

TAFE Eğitim sistemi öğrencileri sadece günümüzde gereksinim duyulan iş alanalrında en son bilgilerle donatırken, istihdama değişik yöntemle iş yaşamına katmayı hedefler. Bu nedenle genellikle yüksek öğrenim kurumlarının teoriye yönelik eğitim sistemlerinin eksikliklerini göstermez. Aşagıdaki temel olgular TAFE eğitim sistemini günümüz toplumlarında önemini biraz daha anlaşılır kılmakta.

Eğitmenlerin Seçimi: Eğitmenlerini sektor deneyimi olanlardan seçerek, kaliteli eğitim verir. Sektörleri iyi tanıyan eğitmenler eğitim müfredatının belirlenmesinde yardımcı olurlar.

Uygulamalı Eğitim: Öğrencinin iş hayatına kendini daha iyi hazırlayabilmesi ve Meslek Yüksekokulu ile Endüstri arasında güçlü bir ilişkinin kurulabilmesi için öğrencilere teorik ve pratik (uygulamali eğitim) verilmektedir ve TAFE ile işyerleri arasında, öğrencilerin iş bulmasını kolaylaştırıcı ilişkiler kurulurken, müfredatın da sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda oluşturması hedeflenir.

İşe Yerleştirme Bölümü: TAFE bünyesinde, öğrencilerin iş bulmasına yardımcı olmak amacıyla, iş bulma konusunda danışmanlık yapılmaktadır.

Yeterlilik:Profesyonel ünvanı taşıyanın vizyonu, rolü, becerileri ve davranış şekilleri göz önüne alınarak mesleğinde erişmesi beklenilen yeterlilik sağlanması.

Uluslararası Geçerlilik:Öğretim programının hem gelişen teknolojiye uygun hem de endüstrinin beklentilerine cevap verecek özelliklerde olması için işveren kesimi görüşleri alınmış, bu görüşler eğitim-öğretim programının geçerliliği uluslararası alanda geçerliliği sağlanmaktadır.

Uyumluluk:Eğitim programının uyumluluğu iki yönlü olarak sağlanmaya çalışılmıştır.Gelişen teknoloji ve endüstrinin beklentilerine uyumluluk. Mesleki ve Teknik Orta Öğretimden Meslek Yüksekokulu eğitimine geçiş, önlisans eğitiminden lisans eğitimine geçişte uyumluluk. Ayrıca Üniversitelerde eğitimine devam etmek isteyen öğrencilere TAFE in eğitimini tanıyan anlaşmalı Üniversitelerde eğitimlerine devam etme sağlanmıştır.

Çeşitlilik:Programlarda öğrenim gören öğrencilere çok değişik alanlarda eğitim yapılması sağlanabileceği gibi programların öğrencileri bölgesel ihtiyaçlara göre ek alt programlardan

Bilgisayar ve Yabancı Dil Kullanımı:Bilgisayar ve İngilizce dil bilgi ve becerilerini geliştirmek için müfredat programında bu iki alana özel önem verilmiştir. İngilizce dilinin yanında öğrencinin bilgisayar kullanabilmesi gerekli alt yapı sağlanmaktadır.

TAFE VE SEKTÖRLER ARASI İLİŞKİLER

TAFE’nin başarısında, sektörlerle sıkı ilişkisi önemli rol oynamaktadır. Her 3 yılda bir toplanan devlet, TAFE ve sektör temsilcileri, çeşitli alanlarda müfredat programlarını gözden geçirerek, sektörlerin gereksinimi doğrultusunda gereken değişiklikleri yapar Öğretmenlerinin sector deneyimli olmasını tercih eden TAFE Kurumları, bu öğretmenlerin sektörlerle bağlantılarını sürdürmeye teşvik ederek, bunun için zaman ayırmasını talep eder Müfredatı, öğrencilerinin eğitim gördükleri alanlarda iş deneyimi elde edecek şekilde düzenleyen kolejlerin en önemli özelliği, yetiştirdiği elemanları pratik deneyim içinde istihdama hazırlamasıdır Bu çerçevede, TAFE sınıflarında öğrencinin pratik için ihtiyacı olan her türlü teknik donanım bulunmakta, öğrenciler ayrıca sektörlerde staj yapmaya teşvik edilmektedir.

TAFE TEKNİK ve İLERİ EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ

TAFE Teknik ve İleri Eğitim Kurumları, lise düzeyinden yüksek okul düzeyine kadar çeşitli alanlarda, çeşitli düzeylerde eğitim vermekte olup iki önemli işlevi bulunmaktadır.

  • Öğrenciler elde ettikleri sertifika veya diploma ile eğitim aldıkları alanda işe başlayabilirler ya da
  • Üniversiteye devam etmek isteyen öğrencilere üniversiteye geciş programları sunar.

TAFE Kolejlerinde sertifika ya da diploma kurslarını bitiren öğrenciler üniversiteye gitmek istedikleri takdirde, üniversitenin tamamını okumak yerine aldıkları derslerden muaf olarak üniversite eğitimi alabilir ve üniversite mezunu olabilirler.

Böylece zaman olarak kayıpları olmadığı gibi TAFE ücretleri üniversite ücretlerinden daha ekonomik olduğu için ekonomik olarakta kazançlı olmaktadır.

Hatta öğrenciler üniversiteye devam ettikleri yıllarda kendi profesyonel alanlarında TAFE sertifikası ya da diplomasına sahip oldukları için çalışmaya başlamakta, üniversiteyi bitirdiklerinde doğrudan üniversiteye giden arkadaşlarında olmayan çalışma deneyimiyle üniversite mezunu olarakk iş bulmakta daha şanslı bir konumda olmaktalar.

TAFE’nin hedefinin sektörlerin ihtiyacı olan ara insan gücünü sağlamak olmasına karşın, üniversiteye devam etmek isteyen öğrencilerinin yolunu tıkamaması dahası, bu geçişe olanak verecek şekilde yapılanmış olması,TAFE’nin toplum içindeki yerini de güçlendirmektedir.

Sertifika ve Diploma kurslarının, üst üste konabilecek modüller şeklinde düzenlenmiş olması ise büyük bir esneklik ve kolaylık sunmaktadır.

Meslek Yüksek Okullarına giriş genellikle sınavsızdır. Türk öğrencilerden ise Lise ya da Meslek Lisesi diploması ve IELTS sınavında 5.5 yada 6.0 düzeyinde İngilizce yeterliliği aranmaktadır.

TAFE sistemi son derece kapsamlı ve yaygın olup en büyük eğitim kurumlarıdır. TAFE kolejlerinde en temel kurslardan, üniversite öğrenimine geçiş için kullanılabilecek ileri diploma kurslarına kadar çok değişik alanlarda kurslar/eğitim programları sunulmaktadır.

Bir çok endüstriyel anlamda gelişmiş ülkede olduğu gibi Avustralyalı öğrencilerin birbölümü de önceleri bir TAFE eğitim programı içerisinde eğitim görerek, bilgilerini geliştirme böylece hem çalışıp, hem okuyarak diploma sahibi olmayı tercih etmektedirler. Ondan sonra yatay geçiş yaparak isterlerse üniversite eğitimini de tamamlamaktadırlar.

TAFE okulların anlaşmalı veya bağlı olduğu üniversitelere sertifika veya diploma programlarının tamamlanması halinde direkt olarak, diğer üniversiteleri ise dışarıdan başvurarak 1, 2 yada 3 semester sonra başlamak üzere kabul edilebilirler.

TAFE kurslarını çekici kılan diğer bir özelik ise Üniversite veya Yüksek Öğrenim programlarıyla karşılaştırıldıklarında yaklaşık olarak %50 oranında daha ucuz olmalarıdır.

TAFE’ DE EĞİTİM GÖRMENİN AVANTAJLARI

Avustralya, Technical and Further Education (TAFE) eğitim kurumlarına, 21. yüzyılda beklenen kalifiye iş gücünün yaratılmasını sağlayacak önemli bir kurum olarak bakmaktadır. Gerçekten de TAFE yüzyılı aşkın bir zamandır Avustralya’daki mesleki eğitimin ve öğretimin en büyük sağlayıcısı olmuştur.

TAFE sağladığı eğitim ve öğrenim olanakları hem büyük şehirlerde hem de kırsal alanlarda bulunan TAFE eğitim kurumları ve yerleşkeleriyle toplumun tüm kademelerine kolayca ulaşabilmektedir.

TAFE kurumları direk olarak Avustralya devleti tarafından fınans edilmekte ve eğitim ve öğrenim kaliteleri devlet tarafında garanti edilmektedir. Kurumlar mesleki eğitimi planlayan yetkililerle birlikte çalışırlar. Eğitim, sanayinın ihtiyaçlarını sağlayarak fertlere iş imkanı sağlayan bilgi ve becerileri de kazandırır. TAFE ülkenin heryerinde yeralmaktadır. Uluslar arası öğrencilerin çoğu önemli sahil şehirlerini tercih etseler de, bazıları da kırsal kesimlerdeki kurumları tercih ederler. Gittikçe sayıları artan uluslararsı öğrenciler, ihtiyaç duydukları eğitimi almak için TAFE’yi seçiyorlar.

Bu özelliklerin bir bölümü şöyle sıralanabilir:

TAFE ve üniversiteler işbirliği yaparak öğrencilere çok esnek geçiş olanakları sağlamaktadırlar.

Eğitimlerini başarıyla bitiren TAFE öğrencileri, TAFE eğitimleri için TAFE’lerin anlaşmalı oldukları üniversitelerden yapılan anlaşmalara bağlı olarak denklik alırlar.

Aldıkları kurs programının üniversiteye etkisi TAFE kurs pragramının niteliğine bağlı olarak değişmektedir.

AVUSTRALYA’DA EĞİTİM SİSTEMİNİN KALİTESİ

Uluslararası öğrenciler için Avustralya, İngilizce eğitim veren ülkeler arasında Amerika ve İngiltere ile önde gelen üç ülkeden birisidir. Avustralya verilen eğitim kalitesi ve Amerika ve İngiltere ye göre ekonomik olması öğrencilerin karar vermelerinde en önemli faktörlerden birini oluşturmaktadır.

Sözgelimi IDP Yürütme Kurulu Başkanı Lyndy Hyam’ a göre: “Avustralya, yüksek öğrenim için kalite teminati bakımından, iyi tasarlanmış sağlam bir sisteme sahiptir. Bu sistem uzun bir zamanda elde edilmiş olan deneyim ve bilginin sağlam temeli üzerine kurulmuştur. ”Avustralya sistemi uluslararası kalite güvencesine sahiptir, özerktir ve eğitim standartlarını daha da arttırmaktadır. Kurumların üniversite olabilme koşulları çok yüksek ve uygulanması zorunludur. Sözgelimi bu konuda ABD’ den çok daha fazla denetim altındadır. Bilindiği gibi ABD’de üniversite oluşturma şartları çok daha esnektir. Bu da beraberinde eğitim kalitesi konsunda bazı sorunlar yaratmakatdır.

Avustralya’da devletin eğitim kurumlarını çağın gerekliğine uygunluğunu sürekli olarak yenileyebilmesi ve eğitim kalitesinin sürekli en üst düzeyde tutulmasını sağlayabilmak için “Qualifications Framework” [(Profesyonel) Niteliklerin Temel Yapılandırılması)] sistemi uygulanmaktadır. Bu anlayış meslek eğitiminden başlayıp, lisans üstü eğitime kadar varan eğitim sonrasında edinilen niteliklerin, temel olarak sahip olması gereken ve arzu edilen özelliklerini belirler. Programların bu özelliklere uygunluğunu onaylayan direk devlete bağlı kalite güvence büroları (quality assurance agencies) Avustralya’daki tüm eğitim kurumlarını sürekli denetlemektedir. TAFE Türkiye Yerleşkelerinde verilen eğitim aynı Avustralya’da verilen eğitimler gibi bu denetlemelere tabi olup,öğrencilere TAFENSW in Avustralya’da verdiği aynı eğitimi ve sertifikaları verilmektedir.

TAFE ULUSLARARASI PROGRAMI

Avustralya’daki eğitim kalite güvencesi tüm dünyada kabul görmektedir. Mesleki eğitim sektorü bunun en iyi örneğidir. Sözgelimi eski Avustralya Federal Eğitim Bakanı Dr. Brendan Nelson bunu şöyle özetlemektedir. “Avustralya mesleki eğitim ve eğitim sistemi uluslar arasında dünya kalitesi (World Class) olarak tanınır. Sözgelimi Arjantin ve Çin gibi ülkeler kendi eğitim sistemlerini geliştirmek için bizden örnek almışlardır. Öğrenciler Avustralya’da aldıkları eğitimin kalitesini sürekli ispatlamışlardır.” TAFE NSW Enstitüsü kaliteli eğitim ve endüstriyel öğrenim programları verdiği için ödüller kazanmış bir eğitim kurumudur. Özellikle de uluslararası partner programı çerçevesinde başarılı ve deneyimlidir. TAFE NSW Teknik ve İleri Eğitim Kurumlarının buna benzer yapılanmaları, Çin, Singapur, Arjantin, Endonezya, Fiji, Bangladeş ve Malezya başta olmak üzere 37 çeşitli ülkelerde başarıyla uygulanmaktadır. TAFE yönetimi, şubelerini açacağı ülkelerin bürokratik yapılanmalarının farklı olabileceğinin farkında olup, bu çerçevede, eğitim kalitesinden fedakarlık etmeden, bu bürokratik yapılara göre hareket edebilecek esnekliktedir. Bu nedenle de her ülke için bizim gibi birlikte çalışacağı kurumları özenle seçmektedir.