Akademik Amaçlı İngilizce – English for Academic Purpose

Tafe Türkiye Öğrenciler

TAFE Türkiye – AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE – ENGLISH for ACADEMIC PURPOSE

AKADEMİK AMAÇLI İNGİLİZCE – ENGLISH for ACADEMIC PURPOSE (EAP)

PROGRAMIN ADI

Akademik Amaçlı İngilizce – IV / English for Academic Purpose (EAP)

İNGİLİZCE YETERLİLİĞİ

Bu kurs ana dili İngilizce olmayan öğrenciler içindir.

İngilizce yeterlilik düzeyi,

  • International English Language Testing System (IELTS) 5,5 – 6.0 veya
  • International Second Language Profiency Ratings (ISLPR) 3 veya
  • dengi değerelendirme

seviyesine yönelik öğrenciler için tasarlanmıştır.

Eğer öğrencinin elinde son 2 yıl içinde yapılmış IELTS/ISLPR/TOEFL gibi bir sınav sonucu yoksa, TAFETR öğrencilerin kurslarına başlamadan ücretsiz olarak alacağı İngilizce seviye testi sonucuna göre belirlenip kesinlik kazanır.

PROGRAMIN AMACI

Bu kurs üniversitelerde lisans veya yüksek lisans düzeylerinde eğitim görmenizde ve araştırma becerilerinizi geliştirmenizde yardımcı olur. Ayrıca üniversite ve çalışma alanınızdaki seçimlere bağlı olarak- bu kursu başarıyla tamamlamanız size başvurduğunuz kurslarda İngilizce yeterliliği için kanıt olacaktır.

Bu kursa kayıt olmadan önce, eğer IELTS/ISLPR/TOEFL gibi bir sınav sonucunuz yoksa seviye belirleme sınavına girmeniz gerekecektir. Bu değerlendirme, öğrencinin kendisi için doğru seviyeyi tespit etmesi, İngilizce becerileri ve gelecek için hedefleri açısından, kendisi için en doğru kursun seçilmesine yardımcı olacaktır.